VoIP AUDIO VIDEO VRÁTNIK - 2N® HELIOS IP VARIO

VoIP VRÁTNIK PRE AUDIO A VIDEO KOMUNIKÁCIU - 2N® HELIOS IP VARIO

2N® HELIOS IP Vario je moderný dverný vrátnik, pracujúci výlučne na báze IP prostredia.  Je ideálnym prostriedkom komunikácie medzi pracovníkmi firmy a prichádzajúcimi návštevami. Pracuje v siete Ethernet - pre pripojenie preto nevyžaduje ďalšie náklady na strane užívateľa.

2N® HELIOS IP Vario získal certifikát kompatibility s produktmi spoločnosti Cisco Systems, Inc.  a komfortne pracuje s  Cisco Call Manager vo verzii 6 a vyššími.

2N® Helios IP Vario

Dverný vrátnik 2N® HELIOS IP Vario umožňuje

Dverný vrátnik 2N® Helios IP Vario disponuje

HLAVNÉ VÝHODY A FUNKCIE 2N® HELIOS IP VARIO

2N® Helios IP Vario - kliknite a vyberte si svoj vrátnik

MODELY 2N® HELIOS IP VARIO S DISPLEJOM

2N® HELIOS IP Vario - LCD displej  (6 tlačidiel + klávesnica)

POKROČILÉ FUNKCIE 2N® HELIOS IP VARIO

2N® HELIOS IP Vario - schéma využitia 2N® Helios IP Manager

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO 2N® HELIOS IP VARIO

Dverný vrátnik 2N® HELIOS IP Vario môže byť dodatočne vybavený

MOŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH MODELOV 2N® HELIOS IP VARIO - ODLIŠNOSTI

2N® HELIOS IP Vario je dodávaný v dvoch verziách - 2N® Helios IP Vario Basic   a  2N® Helios IP Vario ProfiV tabuľke sú uvedené odlišnosti vo vlastnostiach jednotlivých verzií.

Vlastnosť Popis 2N® Helios IP Vario Basic 2N® Helios IP Vario Profi
Počet užívateľov Maximálny počet užívateľov - kapacita telefónneho zoznamu. 54 999
Počet časových profilov Maximálny počet časových profilov / kalendárov, ktoré môžu byť medzi jednotlivými užívateľmi zdieľané  (kalendár je platný buď časovo - nastavením čas. rozvrhu, alebo ručne - nastavením aktivačných a deaktivačných kódov pre preklápanie stavu). 3 20
Počet kódov spínačov zámkov Maximálny počet globálnych kódov a osobných kódov užívateľov pre aktiváciu spínačov zámkov (GLOBÁLNE či univerzálne kódy sú určené k aktivácii zopnutia zámku na diaľku z telefónneho prístroja, alebo miestne z klávesnice 2N® Helios; OSOBNÉ kódy môžu byť naviac pridelené každému užívateľovi samostatne). 3 globálne,
osobné NIE
10 globálnych,
osobné ÁNO
Režim telefón Umožňuje používať 2N® HELIOS IP Vario ako bežný telefón s vytáčaním čísla z klávesnice - povoľuje zostavenie hovoru priamo na telefónne číslo zadané z numerickej klávesnice 2N® HELIOS IP Vario pomocou postĺpnosti kláves *telefónne_číslo*. NIE ÁNO
RTSP server Vstavaný RTSP server pre streamovanie audia a videa nezávisle na hovore.  Kontinuálne vysielanie hlasu a videa do LAN. NIE ÁNO
SIP video Podpora video hovorov. ÁNO ÁNO
Aktivačné kódy Podpora kódov pre aktiváciu a deaktiváciu užívateľa a časového profilu. Užívateľ sa môže cez svoj telefón aktivovať / deaktivovať - aktivácia / deaktivácia určuje, či bude alebo nebude na dané číslo zostavovaný hovor  (ak napr. užívateľ nie je na pracovisku, hovor by bol zostavovaný zbytočne, prípadne v danej dobe nechce byť užívateľ rušený). ÁNO
Funkcia náhradník Umožňuje zadať náhradníka užívateľa, ktorý bude volaný v prípade, ak je užívateľ nedostupný alebo neaktívny. NIE ÁNO
TFTP klient Automatické sťahovanie konfigurácie a upgrade firmware z TFTP serveru. NIE ÁNO
PoE Napájanie 2N® HELIOS IP Vario z ethernetového rozhrania bez nutnosti použitia sieťového adaptéra. ÁNO ÁNO
Pre upgrade 2N® HELIOS IP Vario Basic na 2N® HELIOS IP Vario Profi je určený licenčý kľúč obj. č. 9137901.

ŠPECIFIKÁCIA 2N® HELIOS IP VARIO

Napájanie

VoIP

Rozhrania

Ostatné

    "FLASH" prípadové animované štúdie využitia 2N® Helios IP Vario

STIAHNITE SI ...

Conex, spol. s r.o. - hlavná stránka
Interkomy 2N® Helios - hlavná stránka
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
FAQ - časté otázky a odpovede

©  2012  Conex, spol. s r.o., Selčianska cesta 75, 976 11 Selce,  Tel.: +421 48 412 5531,  E-mail: conex@conex.sk

Conex.sk > Produkty > Interkomy, vrátniky > Interkomy pre IP siete > 2N® Helios IP Vario  | Partnerské stránkyNapíšte nám